Kokybės užtikrinimas

Džiaugiamės pranešdami, kad 2015 m. tikslas pasiektas: esame sertifikuoti Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, geros gamybos praktikos pažymėjimu. Šiuo pažymėjimu patvirtinama, kad įmonė, gamindama plastikinę pakuotę maistui, vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1935/2004, Komisijos reglamento (EB) Nr. 2023/2006, Lietuvos higienos normos HN 16:2011 ir "Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, geros gamybos praktios taisyklėmis.